Pastor

Konrad Grondys

Konrad jest absolwentem studiów licencjackich i magisterskich z filozofii o specjalności Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów licencjackich z teologii na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie – Radości. Od października 2014 odbywał służbę wikariacką w Kościele Chrześcijan Baptystów w Sopocie, a od grudnia 2019 pełni obowiązki pierwszego pastora tego zboru. W jego obowiązkach dzielnie wspiera go jego żona Katarzyna.