Zaproszenie na Pierwszą Pomorską Konferencję Kobiet

Drogie Siostry,

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i krokami podejmowanymi przez rząd, wspólnie ze starszymi Sopockiego Zboru, zadecydowałyśmy o przesunięciu terminu naszej konferencji.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i krokami podejmowanymi przez rząd, wspólnie ze starszymi Sopockiego Zboru, zadecydowałyśmy o przesunięciu terminu naszej konferencji.

Wierzymy, że ta decyzja jest dobra i odpowiednia wobec zaistniałej sytuacji. Nie chcemy narażać Ciebie, Droga Siostro, oraz osób, z którymi będziesz miała styczność przed i po konferencji.

Bardzo prosimy o modlitwę:
– za osoby, które są przy władzy naszego kraju, by podejmowały odpowiednie kroki do zatrzymania rozprzestrzenienia się wirusa,
– za kościoły w Polsce i na świecie, by pomimo panującego zagrożenia, z odwagą głosili nadzieję, jaka mamy w Chrystusie,
– by czas, który mamy, prowadził nas do głębszego poznania Boga i Jego Słowa.

W kolejnych postach będziemy informować o podjętych decyzjach w sprawie zmiany terminu konferencji.

Ku zachęcie i wzmocnieniu,
Psalm 119:169-176
„PANIE, niech dotrze moje wołanie przed twoje oblicze, daj mi zrozumienie według słowa twego.
Niech dojdzie moja prośba przed twoje oblicze, ocal mnie według twojej obietnicy.
Moje wargi wygłoszą chwałę, gdy nauczysz mnie twoich praw.
Mój język będzie głosił twoje słowo, bo wszystkie twoje przykazania są sprawiedliwością.
Niech twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem twoje przykazania.
PANIE, pragnę twego zbawienia, a twoje prawo jest moją rozkoszą.
Pozwól mojej duszy żyć, a będzie cię chwalić; niech twoje nakazy będą dla mnie pomocą.
Błądzę jak zgubiona owca; szukaj twego sługi, bo nie zapominam twoich przykazań.”

Z Bożym pozdrowieniem,
Organizatorki Pomorskiej Konferencji Kobiet

****

Serdecznie zapraszamy na Pierwszą Pomorską Konferencję Kobiet „Zgodnie z Twoim Słowem”, organizowaną przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Sopocie. Konferencja ma na celu budowanie w kobietach pragnienia studiowania Słowa Bożego i poznawania go na co dzień. Plan konferencji został skonstruowany tak, aby pozwolić kobietom dostrzec cenność zagłębiania się w treść Biblii.

Wierzymy, że kobiety powinny indywidualnie, jak i w grupach, dogłębnie poznawać treść Pisma, co bezpośrednio przełoży się na budowanie lokalnych Kościołów i ich działalności. Mówcami będą: Konrad Grondys – pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie, Agata Fryś i Beata Wichary. Obie czynnie uczestniczą w życiu lokalnego Zboru, do którego przynależą. Poznają one Słowo Boże i zachęcają inne kobiety do jego poznawania między innymi prowadząc indywidualne lub grupowe spotkania biblijne.

Zachęcamy Cię droga Siostro do wzięcia udziału w konferencji. Wierzymy w wartość, jaką ma tego typu przedsięwzięcie w budowaniu Królestwa Bożego i rozgłaszaniu Bożej chwały.

Plan konferencji wkrótce.

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja:
https://forms.gle/CBpM8cnBciYZsbpe8

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:
pomorskakonferencjakobiet@gmail.com lub pod numer telefonu: 513-876-791